skip to Main Content

Wanneer is professionele tolkenbijstand verplicht?

Bijvoorbeeld bij de notaris als een van de partijen de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. In voorkomend geval maakt de notaris gebruik van een notaristolk. Professionele en vakkundige tolkenbijstand is dan vereist en in sommige gevallen zelfs verplicht. Zodoende is de notaristolk een belangrijke schakel tussen de notaris en zijn clientèle. Notaristolken zijn beëdigde tolken met een extra specialisatie op het gebied van notarieel recht en de specifieke terminologie ervan. Vertaalbureau 1 to 1 Translations zorgt voor een vakkundige en vaardige tolk voor taalkundige bijstand in de gewenste talen. Neem gerust contact met ons op voor advies.

Meer over beëdigde tolken

Op 1 januari 2009 trad in Nederland de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking. Sindsdien mag in Nederland alleen nog maar beëdigd vertolkt worden door tolken die ingeschreven staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Deze tolken hebben een eed afgelegd bij de rechtbank. Zij moeten aan talloze kwaliteitseisen voldoen en een professionele en integere attitude betrachten. Beëdigde tolken zijn veelal werkzaam in het juridische domein. U kunt hierbij denken aan tolken voor het notariaat of aan gerechtstolken, ook wel rechtbanktolken genoemd. Bij 1 to 1 Translations kunt u terecht voor tolken in vele talen die door de rechtbank beëdigd zijn en over de nodige vakspecifieke bekwaamheden beschikken. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Consecutief, simultaan, fluisterset en meer

Men onderscheidt twee manieren van tolken en wel simultaan en consecutief. De term simultaan zegt het eigenlijk al: de tolk luistert naar de spreker en vertaalt vrijwel tegelijkertijd wat er gezegd wordt in de taal van de toehoorder. Bij het consecutief tolken luistert de tolk naar de spreker en wacht totdat deze uitgesproken is. Daarna vertaalt de tolk de boodschap voor de toehoorder. Soms is het wenselijk om gebruik te maken van tolkapparatuur, bijvoorbeeld als twee partijen bij de rechtbank hetgeen gezegd wordt in eigen taal willen kunnen verstaan en dit stil en synchroon moet gebeuren. Bij gebrek aan apparatuur kan de tolk de boodschap ook in het oor van de toehoorder fluisteren. Wat voor tolk ook nodig of gewenst is, voor welke omgeving (rechtbank, notariaat, congreshal, vergaderruimte) wij helpen u graag verder met een passende oplossing. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Ook behoefte aan een beëdigde tolk?

Bij 1 to 1 Translations heeft u altijd de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor uw tolkwerkzaamheden

Back To Top